Tag Archives: bảo vệ phổi

Phổi và bảo vệ phổi trước đại dịch Covid-19 ?

Phổi là cơ quan rất quan trọng đối với cơ thể. Giúp lấy oxy từ thế giới bên ngoài để cung cấp cho các cơ quan khác của cơ thể. Nếu bị nhiễm virus, chúng sẽ từng bước phá hủy, khiến phổi dần chuyển sang màu trắng đục và mất dần khả năng hô hấp. […]